Mehmet İpek, 1963 Trabzon doğumlu.

Eğitim:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1986)
İstanbul Üniversitesi Mali Hukuk Y. Lisans (tez aşaması)

Üyelikler:

İstanbul Barosu (Avukat)
Türk Patent Enstitüsü (Marka Vekili)
Türk Ceza Hukuku Derneği (Kurucu Üye)

Faaliyet Alanları:

Ceza hukuku, ticaret ve şirketler hukuku, sözleşmeler hukuku, sermaye piyasaları hukuku, inşaat hukuku, rekabet hukuku, ürün sorumluluğu ve tüketicinin korunması hukuku, fikri haklar, vergi ve idare hukuku


m.ipek@ipek.av.tr


---------------------------------------------------------------------------------------------


Danışmanlar:


Prof. Dr. Turan Yıldırım,
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ABD Başkanı

Prof. Dr. Atilla Altop, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Üyesi

Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD Üyesi

Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku ABD Başkanı

Doç. Dr. Nurcan İpek, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku ABD Üyesi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------