İpek Hukuk Bürosu temel olarak aşağıdaki alanlarda faaliyet göstermektedir:

• Ticaret ve şirketler hukuku
• Ürün sorumluluğu ve tüketicinin korunması
• Ticari ve mali ceza hukuku
• Bankacılık ve sermaye piyasası suçları
• Vergi ve gümrük suçları
• Sermaye piyasaları hukuku
• Sözleşmeler hukuku
• İnşaat hukuku
• Rekabet hukuku
• Basın ve medya hukuku
• Telekomünikasyon
• Enerji hukuku
• Fikri hakların tescil ve korunması
• Vergi ve idare hukuku

İpek Hukuk Bürosu faaliyet gösterdiği alanlarda önde gelen yerli ve yabancı şirketlere uzun dönemli hukuki hizmet sağlamaktadır.